Belysning

Kommunen svarar för totalt cirka 2 800 ljuspunkter

Merparten av anläggningarna sköts i nuläget av externa entreprenörer. Satsningar på utbyte och ombyggnad av armaturer för mer energisnåla belysningar har gjorts under flera år.

Trafikverket är ägare till belysningar utmed riks- och länsvägar o vissa genomfarter. Trafikverket anlitar Svevia för underhållet av dessa.

I Askersunds kommun finns tre stycken distributionsområden där Vattenfall, Skyllbergs Bruk och E.on är nätägare, se karta i högerspalten.

Under varje år genomförs tre ronderingar i Vattenfalls område vilket omfattar:
Askersund, Läggesta, Sänna, Harge, Bastedalen, Lunna, Olshammar, Aspa, Igelbäcken, Åmmeberg, Dalby, Zinkgruvan, Mariedamm och Nydalen.

I Skyllbergs Bruks område sker löpande tre ronderingar vilket omfattar:
Skyllberg, Lerbäcks kyrka, Lerbäck, Kårberg, Långstorp, Rönneshytta, Gålsjö, Ingelsby, Närkesberg och Mörtsjön.

Tre ronderingar sker också i E.on:s område, vilket omfattar:
Åsbro, Snavlunda, Svinnersta och Torpa.

Ronderingarna inom Vattenfalls, E.on:s och Skyllbergs områden sker 2020 under vecka 7, vecka 35 och vecka 45.

Vid flera sammanhängande ljuspunktsbortfall sker åtgärd snarast möjligt, vid enstaka trasig ljuspunkt sker utbyte vid nästkommande rond.

Felanmälan (trasiga lampor) görs på telefonnummer 0583-810 00. Lämna gärna uppgift om vilket nummer belysningsstolpen har, det finns en nummerskylt på stolpen. På helger och vid akuta fel (fara för liv) görs anmälan på telefonnummer 0583-102 22. En slocknad lampa är inte ett akut fel.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2020-04-09