• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Gräva, schakta, tillstånd

För att kunna gräva i kommunala gator och kommunal mark måste du ha tillstånd från kommunen.

Detta tillstånd söker du genom en öppningsanmälan som du hittar till höger på sidan. Tillståndet ska sökas i så god tid som möjligt innan du gräver.

Om grävning måste ske akut utanför kontorstid, måste man även ringa till beredskapsansvarig via Larmcentralen, telefon 0583-102 22.

För grävning i kommunala gator krävs en trafikanordningsplan som intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare.

En avgift för handläggningen av öppningsanmälan faktureras med 1.000 kr exkl.
moms per anmälan.

Sidansvarig: Bertil Larsson |

Uppdaterad: 2019-02-04