Lånekort och låneregler

Gör så här för att skaffa lånekort hos oss:

 • Läs våra låneregler nedan. Den som får ett lånekort förbinder sig att följa bibliotekets låneregler.
 • Gå till länken "Skaffa lånekort", fyll i uppgifterna och klicka på skicka. Logga ut när du är klar.
 • Hämta lånekortet på biblioteket. Ta med legitimation eller förbindelsekort. OBS! Lånekortet spärras automatiskt om du inte legitimerar dig inom 30 dagar.

Du kan logga in i bibliotekskatalogen igen redan innan du har hämtat ut ditt lånekort. Ange ditt personnummer som lånekortsnummer.

Lånekort

Det är gratis att få ett lånekort. Du måste visa upp legitimation för att få ett lånekort. Dina personuppgifter registreras och sparas i vårt låntagarregister. Vårdnadshavare måste skriva under ett förbindelsekort för barn mellan 6 och 16 år. Låntagarförbindelsen finns att skriva ut under dokument. Barn under 6 år lånar på vårdnadshavares kort. Lånekortet är personligt och ska inte användas av någon annan. Du ansvarar för allt som lånas på ditt lånekort. Tystnadsplikt gäller för enskilda lån. Alla uppgifter om lånen försvinner när böckerna återlämnats. Adress- och namnändringar ska meddelas till biblioteket omgående. Om du förlorar ditt lånekort ska du meddela detta till biblioteket, som då spärrar kortet så att det inte kan missbrukas. Dubblettkort skrivs ut mot en avgift på 20 kr för vuxna och 10 kr för barn.

Kom ihåg att alltid ta med lånekort eller legitimation när du ska låna.

Pinkod

Om du själv vill kunna låna om, reservera, m.m. via vår bibliotekskatalog på internet behöver du en pinkod (personlig fyrsiffrig kod). En pinkod behövs också om du vill låna e-böcker. Du får välja en pinkod när du skaffar lånekort. Om du saknar pinkod får du en genom att besöka biblioteket och visa upp ditt lånekort. När du är inloggad i bibliotekskatalogen kan du även ändra dina adressuppgifter samt byta pinkod på ditt lånekort. Bibliotekskatalogen hittar du i länklistan. Länken heter "Sök, reservera och låna om".

Lånetid

Lånetiden är normalt 37 dagar. Vid kö kan lånetiden ändras till 14 dagar.
Undantag:
e-böcker 28 dagar
tidskrifter och sällskapsspel 14 dagar
film (hyra 10 kr/DVD) 7 dagar

Du måste vara över 16 år för att låna film.

Återlämning

Sista återlämningsdag anges på kvittot som du får när du lånar. Du kan lämna tillbaka på alla folkbibliotek i Örebro och Västmanlands län.

Omlån

Du kan låna om en bok om den inte är reserverad av någon annan. En bok får lånas om max. 5 gånger. Film kan inte lånas om.

Reservationer

Du kan ställa dig i kö på en bok eller tidskrift som är utlånad genom att reservera den. Du får ett brev eller ett e-postmeddelande när den finns att hämta. Det är gratis att reservera. Filmer kan inte reserveras.

Fjärrlån

Fjärrlån innebär att vi lånar in en bok till dig från ett annat bibliotek.
Avgifter för fjärrlån:
Inom Sverige: Gratis.
Från övriga Norden: 10 kr.
Från övriga länder: 80 kr.
Kopia av tidnings-/tidskriftsartikel från universitets- och forskningsbibliotek: 80 kr.
Vi hanterar max. 5 fjärrlån per tillfälle.

Förseningsavgifter

Om du inte lämnar tillbaka ditt lån i tid tas en förseningsavgift ut på 20 kr per utskickad påminnelse. Om du inte lämnar tillbaka lånet efter 3 påminnelser blir du ersättnings­skyldig. Förseningsavgiften för film är 10 kr/dygn och film.

Ersättningsavgifter

Borttappad eller skadad media ersätts i första hand med inköpspris, i andra hand enligt våra schablonpriser för olika typer av media, se nedan. Föräldrar är ersättningsskyldiga för barn under 16 år.

 • Skönlitteratur 150 kr
 • Facklitteratur 250 kr
 • Skön- och facklitteratur för barn 100 kr
 • Ljudböcker 225 kr
 • Ljudböcker för barn 150 kr
 • CD-skiva 150 kr
 • Film 500 kr
 • Tidskrift 50 kr
 • Språkkurs 500 kr
 • CD-romspel 250 kr

Avstängning

Om en tredje påminnelse för försenade lån skickas ut eller om du har en skuld på 120 kr eller mer, blir du avstängd från att låna. Avstängningen tas bort så snart du har lämnat tillbaka lånet eller du har betalat din skuld.

Var aktsam om det som du lånar!


Sidansvarig: Darina Gustavsson |

Uppdaterad: 2018-01-02