Lånekort och låneregler

Gör så här för att skaffa lånekort hos oss:

  • Läs våra låneregler nedan.
  • Gå till länken "Skaffa lånekort", fyll i uppgifterna och klicka på skicka. Logga ut när du är klar.
  • Hämta lånekortet på biblioteket. Ta med legitimation eller lånekortsblankett.

Lånekort

Det är gratis att få ett lånekort. Du måste visa upp legitimation för att få ett lånekort. Vårdnadshavare måste skriva under en blankett för barn mellan 6 och 18 år. Blanketten finns att skriva ut under rubriken "Dokument". Barn under 6 år lånar på vårdnadshavares kort.

Du som skaffar ett lånekort ingår ett avtal med biblioteket och förbinder dig att följa och hålla dig uppdaterad om bibliotekets låneregler.

Lånekortet är personligt och ska inte användas av någon annan. Du ansvarar för allt som lånas på ditt lånekort. Adress- och namnändringar ska meddelas till biblioteket omgående. Om du förlorar ditt lånekort ska du meddela detta till biblioteket, som då spärrar kortet så att det inte kan missbrukas.

Kom ihåg att alltid ta med lånekort eller legitimation när du ska låna.

Pinkod

Om du själv vill kunna låna om, reservera, m.m. via vår bibliotekskatalog på internet behöver du en pinkod (personlig fyrsiffrig kod). En pinkod behövs också om du vill låna e-böcker. Du får välja en pinkod när du skaffar lånekort. Om du saknar pinkod får du en genom att besöka biblioteket och visa upp ditt lånekort. När du är inloggad i bibliotekskatalogen kan du även ändra dina adressuppgifter samt byta pinkod på ditt lånekort. Bibliotekskatalogen hittar du i länklistan. Länken heter "Sök, reservera och låna om". Du kan logga in i bibliotekskatalogen redan innan du har hämtat ut ditt lånekort. Ange ditt personnummer som lånekortsnummer. OBS! Lånekortet spärras automatiskt om du inte legitimerar dig inom 30 dagar.

Lånetid

Lånetiden är normalt 37 dagar. Vid kö kan lånetiden ändras till 14 dagar.
Undantag:
e-böcker 28 dagar
tidskrifter och sällskapsspel 14 dagar
film (hyra 10 kr/DVD) 7 dagar

Du måste vara över 16 år för att låna film.

Återlämning

Sista återlämningsdag anges på kvittot som du får när du lånar. Du kan lämna tillbaka på alla folkbibliotek i Örebro och Västmanlands län.

Omlån

Du kan låna om en bok om den inte är reserverad av någon annan. En bok får lånas om max. 5 gånger. Film kan inte lånas om.

Reservationer

Du kan ställa dig i kö på en bok eller tidskrift som är utlånad genom att reservera den. Du får ett brev eller ett e-postmeddelande när den finns att hämta. Det är gratis att reservera. Filmer kan inte reserveras.

Fjärrlån

Fjärrlån innebär att vi lånar in en bok till dig från ett annat bibliotek.
Avgifter för fjärrlån:
Inom Sverige: Gratis.
Från övriga Norden: 10 kr.
Från övriga länder: 80 kr.
Kopia av tidnings-/tidskriftsartikel från universitets- och forskningsbibliotek: 80 kr.
Vi hanterar max. 5 fjärrlån per tillfälle.

Förseningsavgifter

Om du inte lämnar tillbaka ditt lån i tid tas en förseningsavgift ut på 20 kr per utskickad påminnelse. Om du inte lämnar tillbaka lånet efter 3 påminnelser blir du ersättnings­skyldig. Förseningsavgiften för film är 10 kr/dygn och film.

Ersättningsavgifter

Var aktsam om det som du lånar. Borttappad eller skadad media ersätts i första hand med inköpspris, i andra hand enligt våra schablonpriser för olika typer av media, se lista under rubriken "dokument". Föräldrar är ersättningsskyldiga för barn under 18 år.

Avstängning

Om en tredje påminnelse för försenade lån skickas ut eller om du har en skuld på 120 kr eller mer, blir du avstängd från att låna. Avstängningen tas bort så snart du har lämnat tillbaka lånet eller du har betalat din skuld.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig: Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, låntagar-id, lånekortsnummer, låntagar-kategori, skola.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera kontaktuppgifter, lån och avgifter för användare av kommunens bibliotek. Du måste lämna personuppgifter samt uppvisa legitimation för att ingå avtal om lånekort hos oss.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras enligt bibliotekslagen samt att avtal för lånekort ska kunna fullgöras. Dina uppgifter kommer att sparas i 3 år efter att du senast använde bibliotekets tjänster.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ekonomiavdelningen vid eventuell fakturering samt leverantör av bibliotekets datasystem. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: cecilia.lindstrom@lekeberg.se
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppgifter om dina lån och beställningar omfattas av sekretess enligt 40 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen.


Sidansvarig: Darina Gustavsson |

Uppdaterad: 2018-08-20