Skolbibliotek

På skolbiblioteken kan du låna böcker, läsa tidskrifter, söka information och jobba med skolarbeten. Böckerna på Sjöängsskolan, Närlundaskolan och biblioteken i Hammar och Åsbro kan du söka i bibliotekskatalogen. Alla skolor har ett bibliotek eller ett bokrum. Skolbibliotekarien står för bokinköp och tillsyn av alla biblioteken. En lärare på varje skola är biblioteksansvarig.

Källor och källkritik

​Tänk på att det inte bara gäller att samla uppgifter utan det är viktigt att komma ihåg att värdera den information du hittar. Var kritisk! Vem står bakom informationen? Hur aktuell är den? Vilket är syftet? Jämför olika källor!

Kom ihåg att skriva upp vilka källor du använt och var du har hämtat informationen. I ett skriftligt arbete behöver du redovisa källorna. Du kan också själv behöva kontrollera uppgifterna som du använt.

Skolverkets checklista för källkritik

Vem har gjort webbsidan?
Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?
För att informera om något? För att luras? För att sprida en åsikt? För att sälja något? För att underhålla?

Hur ser webbsidan ut?
Har den kontaktinformation? Har den fungerande länkar? Har den trovärdiga källhänvisningar? Har den senast granskad-datum?

Kan du få information från andra ställen?
Har du jämfört med vad du redan vet? Har du jämfört med andra källor?

Källa: Skolverket (se länk i länklistan)

Sidansvarig: Darina Gustavsson |

Uppdaterad: 2017-08-21