Viktig information om Åmmebergs badplats

Sommaren 2018 utfördes säkerhetsåtgärder vid Åmmebergs badplats vid Vättern. Den gamla stranden har täckts över och ersatts med gräsmatta och strandskoning. Syftet är att minimera risken för allmänheten att komma i direktkontakt med vasksanden. Badplatsen är för närvarande stängd, men Askersunds kommuns ambition är att det på sikt ska gå att bada på platsen igen.

Åmmebergs badplats ligger på en gammal avstjälpningsplats för vasksand, som är en restprodukt från gruvdrift. Under våren 2017 presenterade Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro (AMM) en riskbedömning som visar att det finns tydliga risker med att vistas i sanden. Framförallt beror det på höga halter av ämnena bly, arsenik och kadmium. Med anledning av AMM:s riskbedömning har den tidigare stranden täckts över och ersatts med gräsmatta. Syftet är att minimera risken för allmänheten att komma i direktkontakt med vasksanden.

För närvarande är badplatsen stängd och det avråds från bad på platsen.

Kommunens mål är att finna en långsiktig lösning för bad på platsen. Konsultbolaget SWECO har i uppgift att utreda hur en sådan lösning kan se ut. För att lösningen sedan ska bli verklighet krävs både lokala politiska beslut och tillstånd av berörda myndigheter, som exempelvis Länsstyrelsen.

Kontakt:
Rasmus Torngard, kultur- och fritidschef, 0583-812 16
Staffan Korsgren, ordförande kultur- och tekniknämnden, 073-069 37 91

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2019-08-14