Badplatsen i Åmmeberg förblir stängd -föroreningarna är för omfattande

Sommaren 2018 utfördes säkerhetsåtgärder vid Åmmebergs badplats vid Vättern. Den gamla stranden täcktes över och ersattes med gräsmatta och strandskoning. Syftet var att minimera risken för allmänheten att komma i direktkontakt med vasksanden på platsen. Sedan dess har badplatsen varit stängd och det har avråtts från bad där.

Åmmebergs badplats ligger på en gammal avstjälpningsplats för vasksand, som är en restprodukt från gruvdrift. Det var under våren 2017 som Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro (AMM) presenterade en riskbedömning som visar att det finns tydliga risker med att vistas i sanden.

Framförallt beror det på höga halter av ämnena bly, arsenik och kadmium.

Askersunds kommuns ambition var att det på sikt skulle gå att bada på platsen igen och flera förslag har tagits fram för att åter kunna möjliggöra bad. En dialog har förts mellan kommunen och Zinkgruvan Mining om de olika alternativen men parterna har nu gemensamt kommit fram till att föroreningarna är för omfattande för att bad på den gamla badplatsen ska kunna rekommenderas. Länsstyrelsen bedöms inte heller ge sitt tillstånd att åter öppna badplatsen. Därför finns nu ett förslag om att avsluta utredningen om badplats i Åmmeberg på den gamla platsen.

Parallellt med arbetet att åter försöka möjliggöra bad vid den gamla badplatsen vid Vättern har undersökningar gjorts för att försöka hitta ett alternativ vid Åmmelången. Kommunen gör dock bedömningen att kostnaderna för att ställa i ordning en ny badplats vid Åmmelången inte motsvarar nyttan eftersom de platser som utretts saknar förutsättningar för att kunna bli en bra badplats.

Varmt välkommen till de andra badplatser som finns i kommunen!

Kontakt:
Staffan Korsgren, ordförande kultur- och tekniknämnden, 073-069 37 91

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2020-03-02