Utredning av ny idrottshall

Kultur- och tekniknämnden har beslutat om att genomföra en förstudie över förutsättningarna för en ny idrottshall i Askersund. Förstudien omfattar uppdraget avseende behov, placering, kostnad och storlek.

Enkät – Utreda förutsättningar för en ny idrottshall i Askersund

Inom ramen för förstudien kommer berörda föreningar/organisationer/företag ges möjligheten att framföra sina synpunkter i en digital enkätundersökning.

Berörda föreningar/organisationer/företag har rätt att ge in ett svar vardera på enkäten, vilket ska vara godkänd/insänd av ordförande/ansvarig/chef.

Enkäten ska vara besvarad senast onsdag 24 oktober.

Enkäten finns till höger på sidan under rubriken länkar.

Utredningen återrapporteras till Kultur- och tekniknämnden i december 2018. Nämnden tar sedan beslut om hur man väljer att fortsätta med en eventuell ny idrottshall.

Utredningen sker i samarbete med Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF).

 

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-10-22