Förskola & skola i Askersunds kommun

I Askersunds kommun har vi förskolor och/eller skolor på åtta orter. Våra verksamheter kännetecknas av gemenskap, närhet till naturen och småskalighet. Miljö och kultur är viktiga inslag i vardagen.

Pojke som leker med plastdjur

Förskolan är till för barn från 1 år t om vårterminen det år barnet fyller 6 år. I Askersund har vi förskoleverksamhet på åtta orter: Åsbro, Snavlunda, Rönneshytta, Askersund, Hammar, Åmmeberg, Zinkgruvan och Olshammar.


Barn i en ring

Grundskolor finns på sex orter i kommunen: Åsbro, Snavlunda, Rönneshytta, Askersund, Åmmeberg och Hammar. I Askersund finns kommunens högstadieskola.

Pojke med paraply

I anslutning till våra f-5 och f-4 skolor finns det fritidshem. Här kan barnen vistas före och/eller efter skolan.

Två flickor. Den yngre med Downs syndrom.

Grundsärskolan är en skolform för de barn som har någon form av utvecklingsstörning och som på grund av det inte har möjlighet att nå alla mål i grundskolan.


Flicka på en äng

Här kan du se aktuella läsårstider samt lov och ledigheter. Nu finns även läsårstiderna för 18/19 publicerade.


En korg med grönsaker

Under mat och måltider presenteras information om aktuellt kostprogram samt matsedlar för förskolor och skolor.

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2018-02-06