Aktuell information

Generell information om barnomsorg och skola, samt blanketter och riktlinjer finns på hemsidan och uppdateras regelbundet. Ibland vill vi nå ut med information till vårdnadshavare och elever som gäller under en begränsad period eller då vi vill uppdatera om vad som händer just nu. Aktuell information och nyheter kommer att läggas upp här när vi vill nå ut lite extra, exempelvis med information från nyhetsbrev eller tider för terminsstart.

Maxtaxa för barnomsorgen 2018

Skolverket rapporterar förändringar i avgifterna för förskola och fritidshem årligen. Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

Nedan ser du aktuell tabell som gäller från och med 1 januari 2018.

Maxtaxa per månad:

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2 det näst yngsta osv.

Förskoleverksamhet

 

Procent av bruttoinkomsten

 

Maxavgift per barn 

 

Barn 1         3 %

 

Högst 1382 kr/mån

 

Barn 2         2 %

 

Högst 922 kr/mån

 

Barn 3        1 %

 

Högst 461 kr/mån

 

Barn 4        0 %

 

Ingen avgift

 

Fritidshemsverksamhet

 

Procent av bruttoinkomsten

 

Maxavgift per barn

 

Barn 1          3 %

 

Högst 922 kr/mån

 

Barn 2          2 %

 

Högst 461 kr/mån

 

Barn 3          1 %

 

Högst 461 kr/mån

 

Barn 4          0 %

 

Ingen avgift

 

Förskoleklassen blir obligatorisk

Från och med 1 januari 2018 blir förskoleklassen obligatorisk och beslutet tillämpas från höstterminen 2018. Detta betyder att skolplikten gäller från 6 års ålder och att skolplikten i regel förlängs till 10 år.

I Askersunds kommun går den stora majoriteten av barn i förskoleklass och förändringarna väntas inte bli så stora för kommunen. Du som förälder och vårdnadshavare kommer att få mer information i vecka 8-9 under våren 2018 i förberedelse för den nya höstterminen 2018 som innefattar obligatorisk förskoleklass.


Förskole- och skolutredning

2017-10-18 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att företaget Sweco ska genomföra en kommunövergripande utredningen av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola med utgångspunkten att ge underlag för framtida beslut om pedagogisk kvalitetssäkring samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Utredningen kommer ske i form av en kartläggning av förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. I slutet av februari 2018 väntas utredningen vara klar. På det här sättet läggs en god saklig grund för framtida beslut.

För att representera kommunen kommer en styrgrupp att träffa Sweco vid ett antal tillfällen. Sweco kommer även att hålla workshops med en större grupp och här kommer vårdnadshavare, medarbetare, fackliga representanter, elevhälsopersonal, förskolechefer, rektorer och politiker att ingå. Syftet med workshopgruppen är att vid ett antal olika tillfällen under utredningens gång ge Sweco olika perspektiv på hur kommunens verksamheter kan bedrivas utifrån olika idéer beroende på profession eller åsikter och tankar från vårdnadshavare, medarbetare, chefer, fackliga representanter, elevhälsopersonal eller politiker.

Se mer information under rubriken Aktuell information - Skol- och förskoleutredning.

 

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017:

Höstterminen börjar: Måndagen den 21 aug

Höstterminen slutar: Fredagen den 22 december

Studiedagar: 30 oktober, 31 oktober

Lovdagar: 1-3 november

Stägningsdagar för fritids och förskola: 14-15 augusti, 30 oktober

 

Vårterminen 2018:

Vårterminen börjar: Onsdagen den 10 januari

Vårterminen slutar: Tisdagen den 12 juni

Studiedagar: Fredagen den 27 april

Lovdagar: 19-23 februari, 26-29 mars, 30 april, 11 maj

Stägningsdagar för fritids och förskola: 8 januari, 27 april

 

Öppna förskolan:

Du kommer och går när det passar dig och ditt barn i Familjecentralens lokaler.

Våra öppettider:

Måndag kl 09.00 -12.00 Öppna förskolan

Onsdag kl 13.30 – 16.30 Öppna förskolan

Torsdag kl 10.00 - 12.00 Babycafé

Vi bjuder på kaffe eller te, sockerfri juice och smörgås.

Mer information hittar du under fliken "Familjecentralen" här på hemsidan.

Välkomna!

 

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2018-01-04