Aktuell information

Generell information om barnomsorg och skola, samt blanketter och riktlinjer finns på hemsidan och uppdateras regelbundet. Ibland vill vi nå ut med information till vårdnadshavare och elever som gäller under en begränsad period eller då vi vill uppdatera om vad som händer just nu. Aktuell information och nyheter kommer att läggas upp här när vi vill nå ut lite extra, exempelvis med information från nyhetsbrev eller tider för terminsstart.

Askersunds kommun tilldelas pris som Örebro läns bästa skolkommun 2018!

Under torsdagen 8 november fick Askersunds kommun pris från Lärarförbundet i Örebro län. Askersunds kommun fick utmärkelsen som Örebro läns bästa skolkommun 2018, bland annat för sin höga lärartäthet.

För mer information se Lärarförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information kring besiktning av gymnastikhallar

Gymnastikhallarna i kommunen besiktas en gång varje läsår. Senaste besiktningen utfördes i slutet av augusti 2018 och bearbetas just nu.

Besiktningsprotokollen visar på kvalitén på våra redskap genom att ge dessa nummer 1, 2 eller 3. En 3:a betyder att åtgärder måste tas och när ett redskap får en 3:a märks detta med en röd lapp. Detta betyder inte att redskapet är utdömt utan är en markering så att företaget ska veta exakt vilka redskap som kräver åtgärder. Åtgärder för dessa 3:or planeras till början av nästa år.

Viktigt att veta är att de röda lapparna som sagt inte betyder att redskapet är utdömt och att besiktning av våra hallar utförs systematiskt.

Centrala förskolområdet utökas med en ny förskoleavdelning

I februari 2017 stod Kristinagårdens förskola i centrala Askersund klar för att möta det ökade behovet av barnomsorg som vuxit fram i centrala Askersunds förskolområde.

Sedan det centrala förskolområdet utökades med Kristinagården har antalet inflyttningar och födda barn i det centrala området ökat ytterligare. Det finns därför återigen ett behov av en ny förskoleavdelning i centrala Askersund.

För att möta detta behov tog barn- och utbildningsnämnden, vid sammanträde 2018-10-17, beslut att öppna en ny förskoleavdelning i centrala Askersund. Ett beslut är nu taget och detaljer kring placeringen av denna nya förskoleavdelning är ännu inte färdigt men processen startas upp omgående. Mer information kommer att publiceras här på hemsidan längre fram!

Maxtaxa för barnomsorgen 2018

Skolverket rapporterar förändringar i avgifterna för förskola och fritidshem årligen. Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

Nedan ser du aktuell tabell som gäller från och med 1 januari 2018.

Maxtaxa per månad:

Barn 1 är det yngsta barnet, barn 2 det näst yngsta osv.

Förskoleverksamhet

 

Procent av bruttoinkomsten

 

Maxavgift per barn 

 

Barn 1         3 %

 

Högst 1382 kr/mån

 

Barn 2         2 %

 

Högst 922 kr/mån

 

Barn 3        1 %

 

Högst 461 kr/mån

 

Barn 4        0 %

 

Ingen avgift

 

Fritidshemsverksamhet

 

Procent av bruttoinkomsten

 

Maxavgift per barn

 

Barn 1          3 %

 

Högst 922 kr/mån

 

Barn 2          2 %

 

Högst 461 kr/mån

 

Barn 3          1 %

 

Högst 461 kr/mån

 

Barn 4          0 %

 

Ingen avgift

 

Förskoleklassen blir obligatorisk

Från och med 1 januari 2018 blir förskoleklassen obligatorisk och beslutet tillämpas från höstterminen 2018. Detta betyder att skolplikten gäller från 6 års ålder och att skolplikten i regel förlängs till 10 år.

I Askersunds kommun går den stora majoriteten av barn i förskoleklass och förändringarna väntas inte bli så stora för kommunen. Du som förälder och vårdnadshavare kommer att få mer information i vecka 8-9 under våren 2018 i förberedelse för den nya höstterminen 2018 som innefattar obligatorisk förskoleklass.

För mer information gällande förskoleklasseb besök Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Läsårstider 2018/2019:

Höstterminen 2018:

Höstterminen börjar: Torsdagen den 16 augusti

Höstterminen slutar: Onsdagen den 19 december

Studiedagar: 29-30 oktober

Lovdagar: 31 oktober - 2 november

Stängningsdagar för fritids och förskola: 13-14 augusti, 29 oktober

 

Vårterminen 2019:

Vårterminen börjar: Onsdagen 9 januari

Vårterminen slutar: Tisdagen 11 juni

Studiedagar: 7-8 januari, 23 april

Lovdagar: 18-22 februari, 15-18 april, 31 maj, 7 juni

Stängningsdagar för fritids och förskola: 7 januari, 23 april

 

Öppna förskolan:

Du kommer och går när det passar dig och ditt barn i Familjecentralens lokaler.

Våra öppettider:

Måndag kl 09.00 -12.00 Öppna förskolan

Onsdag kl 13.30 – 16.30 Öppna förskolan

Torsdag kl 10.00 - 12.00 Babycafé

Vi bjuder på kaffe eller te, sockerfri juice och smörgås.

Mer information hittar du under fliken "Familjecentralen" här på hemsidan.


 

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2018-11-09