• Test av Viktigt Meddelande - externt Läs mer

Fonder inom BOU

Barn- och utbildningsnämnden förvaltar tre fonder, Skolsamfonden, Stiftelsen Amy och Östen Carlssons skolpremiefond och Stiftelsen Askersunds Hemvärns studiefond.

Stiftelsen Askersunds Hemvärns Studiefond

OBS VIKTIGT! Under hösten 2018 gör Kammarkollegiet en permutation, det vill säga fattar beslut om ändring av fonden. De utreder hur stiftelsens stadgar för utdelning påverkas av sammanslagningen mellan Askersunds och Hammars församlingar. Då detta inte är klarlagt kommer det inte att finnas möjlighet att dela ut från stiftelsen under 2018.

Stiftelsen delar ut pengar till skötsamma och begåvade studerande i Askersunds församling. Definitionen för skötsamma studerande är:

Ej registrerade i brottsregister, Alkohol-, tobak- och narkotikafri, Har hög närvaro i skolan.

Definitionen för begåvade studerande är:

De studerande som uppfyller kriterierna för skötsamma studerande och har av de sökande bäst betyg eller bästa resultat på nationella proven.

Skolsamfonden

Stiftelsen riktar sig till grundskolorna i Askersunds kommun. Medel utdelas till belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god framåtanda eller berömvärd flit, studiebesök, skolresa, exkursion, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål som främjar etisk, kulturell eller estetisk fostran eller förvärv av sådant materiel som ej tillhör en skolas obligatoriska utrustning, men som kan vara önskvärd att anskaffa.

Personal inom grundskolan ansöker om medel från fonden via intern ansökning.

Amy och Östen Carlsson fond

Fonden riktar sig till välartade barn från Harge skolområde och ska utdelas som premier eller stipendier.

Personal inom Hammars skola ansöker om medel från fonden via intern ansökning.

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2018-11-27