Personalenkät om hur man som lärare motiverar eleverna

Under våren 2015 genomförde skolorna i Askersunds kommun, i likhet med övriga landet, nationella prov. I analysarbetet framförde kommunens lärare särskilt tre områden att ytterligare uppmärksamma. Lärarna framhöll betydelsen med goda grunder i läs- och skrivinlärning och uppmärksammade en tydlig snedfördelning mellan flickor och pojkar där pojkarna i större grad återfanns på de lägre betygsstegen. Dessutom framkom utmaningen i att motivera och engagera alla elever att satsa på skolan och jobba för högre kunskapsnivåer. Följande rapport handlar om hur kommunens skolpersonal ser på motivation, vad det betyder för dom och hur de motiverar eleverna.

I rapporten fokuserade kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar på följande frågeställningar:

• Vilka innebörder kan begreppet motivation innebära för lärare?

• Vilka faktorer kan lärare anse ha betydelse för elevernas motivation till lärande?

• På vilka sätt kan lärare anse att de kan stärka elevers lust att lära?

Lärarnas svar och rapporten i helhet finner du under fliken "Dokument".


Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2019-06-26