Förskolor

Norra området

Norra områdets förskolor hittar du i Snavlunda, Rönneshytta och Åsbro. Rektor är Sophie Rönnklint.


Närlundas område

Närlundas område innefattar de förskolor som finns i centrala Askersund samt barnomsorgen på obekväm arbetstid. Rektorer är Anna-Karin Bergström och Jennie Björk.


I Södra området hittar vi förskolorna som finns i Olshammar, Hammar, Åmmeberg och Zinkgruvan. Rektor är Åsa Persson.


Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2020-07-22