Förskolor

Norra området

Norra områdets förskolor hittar du i Snavlunda, Rönneshytta och Åsbro. Rektor är Lisbeth Gunnarsson.


Närlundas område

Närlundas område innefattar de förskolor som finns i centrala Askersund samt barnomsorgen på obekväm arbetstid. Rektorer är Anna-Karin Bergström och Jennie Björk..


I Södra området hittar vi förskolorna som finns i Olshammar, Hammar, Åmmeberg och Zinkgruvan. Rektor är Åsa Persson.


Sidansvarig: Jenny Stenmark |

Uppdaterad: 2019-06-26