Timplan för grundsärskolan

Från och med höstterminen 2018 är grundsärskolans timplan stadieindelad. Detta betyder att grundsärskolans ämnen och det antal timmar som eleverna ska ha i respektive ämne är uppdelade i stadier. När den stadieindelade timplanen för grundsärskolan blir officiell hittar du Askersunds kommuns timplan för grundsärskolan här.

Grundsärskolans timplan i Askersunds kommun

Minuter/vecka uträknat

Årskurs

        

Ämne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bild


Hkk


Id


Mu


Sl


Sv


Eng


Ma


So


No


Tk


Elevens val


Summa


Tim/vecka


 

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2018-07-13