Timplan för grundsärskolan

I Skolförordningen regleras hur många timmar eleverna ska ha i respektive ämne under sin skolgång och därefter är det upp till kommunen att fördela dessa timmar under grundsärskolans nio år. På denna sida hittar du Askersunds kommuns timplan.

Grundsärskolans timplan i Askersunds kommun

Minuter/vecka uträknat

Årskurs

        

Ämne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bild

30

30

39

39

44

51

49

49

49

Hkk

59

59

59

57

57

148

148

148

148

Id

120

120

120

120

120

165

167

167

167

Mu

59

59

59

59

59

93

93

93

93

Sl

59

118

118

118

118

169

177

177

177

Sv

295

295

295

295

295

179

179

180

179

Eng

10

10

29

29

30

49

49

49

49

Ma

197

197

202

275

275

181

181

181

181

So

56

54

118

118

118

177

177

177

177

No

59

59

118

118

118

128

138

138

138

Tk

0

5

29

29

30

54

54

54

54

Elevens val

0

5

51

59

59

39

39

39

39

Summa

944

1011

1237

1316

1323

1433

1451

1452

1451

Tim/vecka

16,5

16,85

20,6

21,9

22,5

23,8

24,1

24,2

24,2

 

Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2016-10-25