Timplan för grundsärskolan

Från och med höstterminen 2018 är grundsärskolans timplan stadieindelad. Detta betyder att grundsärskolans ämnen och det antal timmar som eleverna ska ha i respektive ämne är uppdelade i stadier.

Grundsärskolans timplan i Askersunds kommun

Minuter/vecka uträknat

Årskurs

Ämne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bild

34

34

34

42

42

42

51

51

51

Hkk

64

64

64

64

66

66

165

165

167

Id

137

138

138

137

138

138

145

147

147

Mu

67

67

67

69

71

71

84

84

84

Sl

98

98

99

145

147

147

131

131

133

Sv

253

253

253

253

253

253

224

224

226

Eng

19

20

20

30

30

32

51

51

51

Ma

224

224

226

224

224

226

232

232

234

So

103

104

104

123

123

125

162

163

163

No

81

81

83

106

106

108

145

147

147

Tk

25

25

25

34

34

34

47

47

49

Elevens val

35

35

35

37

37

37

12

12

12

Summa

1140

1143

1148

1264

1271

1279

1449

1454

1464

Tim/år

676

679

682

750

754

758

860

863

868


Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2019-07-24