Rönneshytta skola

Rönneshytta skola har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 5 samt fritidshem. Skolan är vackert belägen i utkanten av Rönneshytta.

Rönneshytta ligger i ett naturskönt område ca 14 km utanför Askersund. Vi arbetar mot en naturprofilering. För våra verksamheter innebär det att vi har utepedagogik och vistas mycket i naturen.

”Varggroparna” är ett mycket omtyckt ställe dit vi ofta går. Där finns vindskydd och grillplats som vår aktiva föräldraförening iordningsställt. På vintern finns möjlighet till skridskoåkning på sjön som ligger i direkt anslutning till skolan och på sommaren finns möjligheter till bad.

Alla våra verksamheter strävar efter att använda naturen som ett läranderum så mycket som möjligt. Alla barn/elever har pedagogisk verksamhet i skogen minst en gång per vecka.

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt kunnande om naturen och ta tillvara på den natur vi har runt omkring oss.


Sidansvarig: Jenny Stenmark |

Uppdaterad: 2018-09-24