F-5

Skolan bedriver verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 5. Skolan är uppdelad i två arbetslag.

Skolan bedriver undervisning från förskoleklass till och med årskurs 5. Skolan är organiserad så att eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2 bildar en arbetsenhet och årskurs 3, 4 och 5 bildar en arbetsenhet. Hela skolan ses också som ett gemensamt arbetslag. Undervisningen sker i olika gruppkonstellationer ibland beroende på ämne, ålder och ibland utifrån andra pedagogiska skäl.

Skolan står för kunskap, alla elever når målen. De regler och den värdegrund vi har i Rönneshytta är väl kända på skolan.


Sidansvarig: Jenny Stenmark |

Uppdaterad: 2019-07-23