Fritidshem

På fritids vistas barnen i nära anslutning till skoldagens början och slut.

Fritids erbjuder olika aktiviteter på eftermiddagen som t.ex. idrott, slöjd och pyssel. Det finns också möjlighet att slappna av eller leka med kompisar.

Eftersom vi är ett litet område känner vi alla elever/barn väl -”alla barn är allas barn”. Alla elever ska känna att de lyckas i klassrummet och att de blir sedda varje dag. Vi har ett nära samarbete mellan de olika verksamheterna som bidrar till att öka tryggheten för barn, personal och vårdnadshavare.


Sidansvarig: Jenny Stenmark |

Uppdaterad: 2019-07-23