Våra verksamheter

Skolan präglas av småskalighet och närhet till vacker natur.

Skolan har ett arbetslag som samarbetar kring alla elever. Våra fritidspedagoger finns med under stora delar av skoldagen. Närheten till varandra, lokalmässigt och i arbetet, gör att vi har möjlighet att vara flexibla och anpassa oss till situationer som kan uppkomma under skoldagen.

Skolans arbete och innehåll styrs av skollagen, läroplaner samt kursplaner. Vi arbetar för att barn och elever ska utvecklas så bra som möjligt utefter sina olika förutsättningar.

Fritidshemmet

Vi har ett nära samarbete med förskola och skola och finns med i arbetslaget under nästan hela skoldagen.

Det viktigaste med tiden på fritids är för oss att ha roligt tillsammans och bygga upp en starkt gemenskap i gruppen. Vi erbjuder barnen olika aktiviteter ute och inne och de har oftast möjlighet att själva välja vad de vill göra, gärna en mix av fantasi, teknik och rörelse!

Eftersom skolan ligger nära naturen, och alla dess möjligheter, vistas vi gärna ute och har som mål att ge oss ut på lite längre utflykter.


Sidansvarig: Jenny Stenmark |

Uppdaterad: 2018-07-12