Timplan för grundskolan

Från och med 1 juli 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. Detta betyder att grundskolans ämnen och det antal timmar som eleverna ska ha i respektive ämne är uppdelade enligt låg- mellan- och högstadie. På denna sida hittar du Askersunds kommuns timplan.


Grundskolans timplan i Askersunds kommun

Minuter/vecka uträknat

Åk

Ämne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bild

27

29

29

44

46

45

56

56

57

Hk

0

0

0

0

0

61

0

101

37

Idh

66

66

104

89

89

125

157

158

157

Mu

39

39

40

44

46

45

67

0

67

Sl

0

0

84

88

88

61

78

79

79

Sv/Sva

381

383

383

337

337

202

162

163

163

Eng

20

22

59

123

123

124

111

113

113

Ma

236

202

270

229

231

231

1224

224

225

So

111

113

113

187

187

187

197

197

199

No

79

81

81

108

108

110

148

148

148

Teknik

0

34

46

25

25

59

79

32

37

Språk

0

0

0

0

0

81

152

153

153

Elevens val

42

44

44

30

30

27

27

27

27

Summa

1001

1011

1252

1304

1310

1357

1458

1453

1464

Tim/år

594

600

743

774

777

806

865

862

869


Sidansvarig: Jenny Stenmark |

Uppdaterad: 2019-07-24