Timplan för grundskolan

Från och med 1 juli 2018 är grundskolans timplan stadieindelad. Detta betyder att grundskolans ämnen och det antal timmar som eleverna ska ha i respektive ämne är uppdelade enligt låg- mellan- och högstadie. På denna sida hittar du Askersunds kommuns timplan.


Grundskolans timplan i Askersunds kommun

Minuter/vecka uträknat

Åk

        

Ämne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bild

27

29

29

44

46

46

56

56

57

Hk

0

0

0

0

0

61

0

88

51

Idh

66

66

104

89

89

91

111

113

113

Mu

39

39

40

46

46

46

42

42

51

Sl

0

0

84

88

88

61

78

79

79

Sv/Sva

381

383

383

337

337

202

162

163

163

Eng

20

22

59

123

123

125

111

113

113

Ma

236

202

270

229

231

231

165

165

167

So

111

113

113

187

187

187

219

175

199

No

79

81

81

108

108

110

148

148

148

Teknik

0

34

46

25

25

59

42

42

64

Språk

0

0

0

0

0

81

152

153

153

Elevens val

42

44

44

30

30

54

133

133

133

Summa

1001

1011

1252

1304

1310

1352

1419

1471

1492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Jenny Stenmark |

Uppdaterad: 2018-07-13