Timplan för grundskolan

I Skolförordningen regleras hur många timmar eleverna ska ha i respektive ämne under sin skolgång. Efter det är det upp till kommunen att fördela dessa timmar under grundskolans nio år. På denna sida hittar du Askersunds kommuns timplan.


Grundskolans timplan i Askersunds kommun

Minuter/vecka uträknat

Åk

        

Ämne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bild

34

40

40

40

40

49

49

49

49

Hk

0

0

0

0

0

32

32

96

39

Idh

49

49

103

103

108

108

108

108

108

Mu

44

44

44

44

44

40

40

40

49

Sl

0

0

101

101

101

64

64

61

64

Sv

413

413

354

295

295

185

185

185

185

Eng

19

19

49

123

128

118

118

116

118

Ma

177

236

253

244

244

185

185

185

185

So

84

84

118

206

206

207

197

190

199

No

79

79

88

88

88

138

152

152

152

Teknik

0

0

46

47

47

88

67

0

39

Språk

0

0

0

0

0

0

180

179

180

Elevens val

44

44

44

30

30

148

91

121

91

Summa

943

1008

1238

1321

1331

1369

1471

1484

1449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Jenny Stenmark |

Uppdaterad: 2017-06-19