Mobbning, trygghet och säkerhet

Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. Ingen ska bli kränkt, trakasserad eller diskriminerad. Skolor och förskolor måste göra allt de kan för att barn och elever inte ska utsättas för kränkningar.

Om du har blivit utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier och berättat det för någon vuxen på skolan, måste skolan agera för att ta reda på vad som hänt och förhindra att det händer igen.

Inom varje förskole- och rektorsområde ska det finnas rutiner för hur man ska förebygga kränkningar men också för hur man ska agera då sådana inträffar.

De olika verksamheternas likabehandlingsplaner samt den övergripande planen mot diskriminering och kränkande behandling finner du under fliken "Dokument".


Sidansvarig: Elin Weiss |

Uppdaterad: 2017-12-06