Anmälan till musikskolan och information om avgifter

Välkommen att göra en webbanmälan till Norra Vätterns musikskola! Vänligen läs igenom informationen nedanför innan ni skickar in er anmälan.

Terminsavgifter

Ämne

Avgift

Ämneskurs

700kr

Musikverkstad/Kör/Gitarrgrupp

350kr

Fördjupningslinje

950kr

Instrumenthyra

300kr

  • Terminsavgift debiteras från och med fjärde lektionstillfället. Faktura sänds ut en gång per termin.
  • Från och med tredje syskonet debiteras ingen avgift. Syskonrabatt gäller ej instrumenthyra.
  • Avgifterna är subventionerade och beslutade av kommunfullmäktige, och kan komma att höjas eller sänkas.

Anmälan, kö och antagning

  • Anmälan gäller tillsvidare och ni måste själv säga upp er plats skriftligen när ni vill sluta.
  • Antagning sker enligt kölista utifrån anmälningsdatum. Undantag från turordningen kan ibland göras för att exempelvis öka ålderspridningen och ge möjlighet för antagna elever att byta instrument.

Undervisning

  • Varje elev erbjuds 28 speltilfällen (lektioner + konserter) per läsår, förutsatt att eleven haft sin plats från läsårets början.
  • Individuella lektioner är 20 minuter, grupplektioner kan variera mellan 40-60 minuter.
  • Elevfrånvaro ska anmälas i förväg till berörd lärare, och räknas som erbjuden lektion.
  • Vid upprepad oanmäld frånvaro riskerar elevens plats att bli uppsagd.

Sidansvarig: Andreas Strömbäck |

Uppdaterad: 2019-08-23