Försenat vägbidrag från kommunen – betalas ut efter beslut i december

Årets kommunala vägbidrag har dessvärre blivit försenade. Normalt betalas de ut under våren, men i väntan på politiska beslut har utbetalningen av bidragen pausats. På kommunfullmäktiges sammanträde i november kommer beslut tas om kultur- och tekniknämnden ska ha rätt att ändra reglerna för vägbidraget. Kultur- och tekniknämnden kommer sedan besluta om bidragen på sitt sammanträde i december och därefter kommer vägbidragen att betalas ut.