En bra plats för dig som är anhörig

Var sjätte svensk vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver omsorg. Nu finns webbportalen ”En bra plats" som stöd till anhöriga. Sedan årsskiftet är Askersunds kommun en av de kommuner som är delaktig i portalen.

På en bra plats är det tänkt att den anhörige ska kunna hitta all hjälp som kommunen erbjuder den som är anhörig till någon som är sjuk. Oavsett om det handlar om en förälder, ett barn, en partner eller en nära vän så har anhöriga rätt till stöd. På hemsidan kan anhöriga bland annat utveckla sitt eget förstående via ett kunskapscenter.

– På portalen finns information om en mängd olika diagnoser inom olika områden. Det handlar inte bara om sjukdomar som drabbar äldre, det finns även mycket information om diagnoser inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ju även berör många barn och unga, säger Eva-Lena Tang, processledare för Nära vård inom Askersunds kommun.

På En bra plats kan den anhörige skapa ett inlogg för användare och via portalen ta del av information inom det område som är relevant och få tips om olika forum där man kan utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

– Även personal inom berörda områden kan bli användare och öka sin kunskap via En bra plats, säger Eva-Lena Tang

Bland det stöd som finns att få för anhöriga i Askersunds kommun finns bland annat anhörigcaféer, som hålls varje månad. Information om dessa finns på visitaskesund.se/evenemang

En bra plats finns idag i ett 30-tal kommuner i Sverige.

Den här texten är publicerad i Bo i Askersund nummer 1-2024.

Läs hela tidningen som bläddringsbar PDF-fil