Rent och snyggt vid återvinningsstationerna!

Vid årsskiftet tog Sveriges kommuner över skötseln av landets återvinningsstationer från Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. I Askersund innebär det nu att de fyra stationerna städas av den dagliga verksamheten Svalan.

Det är Sydnärkes kommunalförbund som nu ansvarar för återvinningsstationerna i medlemskommunerna Askersund, Laxå, Lekeberg och Hallsberg. När det gäller skötsel och städning delas det uppdraget i Askersunds kommun av daglig verksamhet (LSS) och Arbetsmarknadsenheten AME.

– Vi sköter stationerna här i Askersund och AME ansvarar för dem som finns i resten av kommunen. För vår del handlar det om fyra stationer. Vi plockar skräp, tar med större grejer som lämnats till återvinningscentralen och ser till att det ser allmänt snyggt ut, säger Christer Pettersson, som är gruppledare för städstyrkan från den dagliga verksamheten Svalan.

Sedan gänget från Svalan tog över städning och skötsel vid årsskiftet har de fått mycket beröm.

– Folk som man träffar på är positiva. Det är kul att det är uppskattat, säger Rikard Albertsson, som är en av dem som ingår i arbetslaget.

– När det ser snyggt ut får det även effekten att folk skärper sig och inte skräpar ner så mycket, säger Christer Pettersson.

Arbetslaget städar de fyra stationerna i Askersund två gånger i veckan, på måndagar och torsdagar.

Den här texten är publicerad i Bo i Askersund nummer 1-2024.

Läs hela tidningen som bläddringsbar PDF-fil