Möjlighet att anmäla intresse för byggrätter på Gustavslund

Askersunds kommun har tidigare under våren 2024 släppt de 25 villatomter som finns i Gustavslund i stadens norra del. Nu erbjuder kommunen intresserade företag möjlighet att lämna intresseanmälan för de två byggrätter för flerfamiljshus som finns i området.

Intresseanmälan ska skickas till kommunen som e-post eller brev senast den 30 september.