Gymnasiekort 2024/2025 - detta gäller inför höstterminen

För elever folkbokförda i Hallsberg, Askersund och Laxå kommun gäller följande inför höstterminen:
Om du går på en gymnasieskola i Örebro Län, behöver du inte göra någon ansökan om att få gymnasiekort inför nästa termin. Kortet kommer att delas ut på respektive skola vid höstterminens start.

Första skoldagen höstterminen 2024 åker du som börjar gymnasiet på ditt antagningsbevis till skolan. Du som börjar andra eller tredje året åker på förra läseårets gymnasiekort första dagen.

Gymnasiekortet delas ut klassvis till elever som är folkbokförda i Örebro län.