Nytt förslag till regler för vägbidrag - lämna synpunkter senast 4 augusti

Just nu pågår ett arbete med att revidera reglerna för vägbidrag i Askersunds kommun. Kommunen ger bidrag till enskilda väghållare enligt regler som är fastställda av kommunfullmäktige.

Nuvarande regler fastställdes 2004 och det finns behov av att se över formuleringar och struktur. Berörda organisationer och privatpersoner ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till reviderade regler. Förslaget hittar du via länken nedan, där även webbformuläret där du lämnar dina synpunkter finns.

Observera, förlängd tid för att lämna in synpunkter! Lämna dina synpunkter senast 4 augusti i webbformuläret som du når via länken nedan.

Lämna synpunkter på förslag till nya regler för vägbidrag