Nya kostrekommendationer för fisk från Vättern

Röding och abborre från Vättern har förhöjda halter av miljögiftet PFAS. Därför utfärdar nu länsstyrelserna runt Vättern nya lokala kostrekommendationer.

De kostrekommendationer som länsstyrelserna runt Vättern nu går ut med är:

  • Barn, ungdomar, gravida, ammande kvinnor och den som vill bli gravid i framtiden bör inte äta fisk från Vättern mer än 2–3 gånger per år.
  • Övriga bör inte äta fisk från Vättern mer än 12 gånger per år.

Kostrekommendationen gäller all fisk fångad i Vättern, upp till Hammarbron i Askersunds kommun. Kostrekommendationen gäller inte kräfta, då PFAS-halter är betydligt lägre i kräfta än i fisk.

De nya kostrekommendationerna för konsumtion av fisk från Vättern har tagits fram gemensamt av länsstyrelserna i Jönköpings, Västra Götalands, Östergötlands och i Örebros län i samråd med Livsmedelsverket. De nya kostrekommendationerna är mer strikta än de nationella kostråd som Livsmedelsverket tidigare har tagit fram för fisk från svenska insjöar. Provtagningen av fisken skedde inom Vätternvårdsförbundets miljöövervakningsprogram.

De nya kostrekommendationerna är tillfälliga, i väntan på Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) risk- och nyttovärdering av fisk som förväntas vara klara 2025. Efter det kan nya kostråd eller kostrekommendationer bli aktuella.