Arbeten med trädvård påbörjas i centrala lägen i Askersund

Pågående arbete

Arbeten med trädvård påbörjas i centrala lägen i Askersund. Arbetet kommer att pågå under de kommande veckorna beroende på vädret.