Sundsgatan delvis avstängd fram till mitten av juli

Pågående arbete

Under perioden fram till mitten av juli kommer arbetet pågå med att laga spill- och dricksvattenledningar i anslutning till pumpstationen på Sundsgatan i Askersund. Orsaken att arbetstiden förlängts jämfört med tidigare planer är bland annat problem med att sjövatten kommer in i ledningsnätet och kraftiga regnskurar.

Under tiden som arbetet på Sundsgatan pågår kommer enkelriktningen på sträckan mellan Sundsbrogatan och Stöökagatan tillfälligt tas bort.

Under tiden arbetet pågår kommer det ligga ett väghinder på Storgatan vid infarten till Södra Kyrkogårdsgatan, men vägen kommer att vara framkomlig under hela perioden.

Det är på grund av höga flöden och slitage spillvattenledningen på platsen har gått sönder. En provisorisk lagning gjordes i mars för att hålla pumpstationen i drift, men ytterligare arbete krävs för att lösa problemet långsiktigt.

Förändringar kan ske under arbetets gång. Tack för visad hänsyn!

Kartskiss som visar avstängningen av Sundsgatan.