Så påverkar Vätternrundan trafiken i Askersund den 15 juni

Planerat

Den 14-15 juni är det dags för Vätternrundan och i år är det fjärde gången som sträckningen genom Askersund körs. Vissa begränsningar i trafiken kommer att genomföras i Askersunds tätort, men inga förändringar har gjorts sedan förra årets upplaga av Vätternrundan.

Dessa begränsningar i Askersunds tätort gäller under Vätternrundan under hela lördagsdygnet den 15 juni:

  • Trafiken stängs av helt på Sundsbrogatan, från Sundsgatan till Hospitalsgatan.
  • Hamngatan enkelriktas, så att utfart därifrån inte kan ske på Sundsbron.
  • Sundsgatan är återvändsgata.
  • Busstrafiken leds om via Sjöängsgatan och Joel Haugardsgatan.
  • Trädgårdsgatan är avstängd längs med depåplatsen på busstorget. Trafik från södra Askersund leds ut via busstorget från Norströmsgatan.
  • Depåplatsen på busstorget är avstängd från torsdag den 13 juni 07.00 till söndag den 16 juni 18.00.

Norra delen av Askersund kan även nås via den norra infarten.

Övrig avstängning av vägar i Askersunds kommun sker på sträckan Godegård-Zinkgruvan, som precis som tidigare stängs av helt för obehörig trafik och enkelriktas så att det bara blir tillåtet att åka från Zinkgruvan för de som har ärenden längs vägen. Alternativ vägsträckning går via Mariedamm.

Dessutom råder förbjuden infart från Askersundsvägen (väg 586) in på väg 590.

Arrangören vädjar om att trafikanter i den mån det är möjligt undviker att köra bil på sträckan för loppet under tiden som Vätternrundans cyklister är ute på banan. I Askersund väntas de största mängderna cyklister mellan klockan 11 och 15 på lördagen.

Karta över centrala Askersund med begränsningar i trafiken inritade.