LONA-projekt Ävje

Logga för naturvårdssatsningen LONA

En markägare i Askersunds kommun har på gammal granåker (planterad 1968 och avverkad 2019) identifierat ett lämpligt område för anläggande av våtmark. Under 2022 söktes pengar hos länsstyrelsen, via kommunen, för att göra en förstudie. Projektet blev beviljat och en projektering togs fram. I början av 2024 beviljades även fortsättningen av projektet som kommer att innefatta själva anläggandet av våtmarken. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2024.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontakt

Amanda Olsson
Naturvårdshandläggare och miljöinspektör

E-post: amanda.olsson@askersund.se

Telefon: 0583-823 13

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?