Närlundaskolan och ny idrottshall

Skiss över området runt Närlundaskolan i Askersund.

Etapp 3, ny Idrottshall - beräknas klar januari -24

Den nya hallen (hus D) kommer byggas med Närlundahallen (hus C) som förlaga, men kommer att ha plats för 300 läktarplatser, dubbelt så många som den befintliga hallen. Tills vidare är arbetsnamnet för den nya hallen Närlunda Arena, men kommunen planerar att sälja namnrättigheterna.

Markarbetena är beroende av vädret. Därför kan det dröja till våren 2024 innan alla markarbeten är färdigställda.

Etapp 2, beräknas klar hösten -23

Omfattar Sålunda- och Närlundaskolan.

  • Befintliga Sålunda ska renoveras och byggas till - beräknas vara klart till skolstart höstterminen2023.
  • Befintliga Närlundaskolan ska rivas och där den låg ska det anordnas skolgård - beräknas vara klart i oktober 2023.

Byggvägar under etapp 2 och 3

Eftersom den befintliga Närlundaskolan ska användas läsåret 2022–23 måste vi med hänsyn till barnens säkerhet anordna tillfälliga byggvägar.

  • Byggväg 1 blir i Fågelvägens förlängning.
  • Byggväg 2 blir i Skyttegatans förlängning - denna väg kommer senare även att fungera som transportväg för gods till den del som idag kallas Sålunda.

Avstängda gång- och cykelbanor

På grund av byggnationerna kommer några gång- och cykelvägar vara avstängda eller dras om.

  • Cykel- och gångbanan väster om Sålunda kommer stängas av.
  • En tillfällig omdragning av cykel- och gångbana kommer att ske bakom Fågelvägen 10.

Kontakt

Lars Johansson
Projektledare

E-post: lars.johansson@askersund.se

Telefon: 0583-813 20

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?