Boenden för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service) kan erbjudas till barn och vuxna. Vid en sådan insats ska den enskilde ha ett behov av tillsyn, omvårdnad, stöd och annan hjälp. Dessa boenden är anpassade för personer med en funktionsnedsättning.

Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS kan utformas som en gruppbostad eller servicebostad.Det finns även en boendeform enligt LSS för vuxna, annan särskilt anpassad bostad. Gruppbostad eller servicebostad är två olika former av bostäder med särskild service för vuxna. Där ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Alla former av boende är den enskildes hem.

En bostad enligt LSS syftar till att den enskilde ska ges möjlighet att kunna bo själv med hjälp och stöd av personal. Bostaden och insatsen utformas efter den enskildes behov och en genomförandeplan ska upprättas vid beviljad insats enligt LSS.

Om det föreligger ett omfattande behov och ett barn eller ungdom trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hemma kan insatsen bostad med särskild service för barn och ungdomar (8 § LSS) beviljas. Denna insats kan även kombineras med att den unge deltar i skola på annan ort och har ett omfattande behov av stöd och service.

Ansökan

Den enskilde eller vårdnadshavare gör en ansökan hos LSS-handläggare. Handläggaren kommer i samband med handläggningen av ansökan att kalla den sökande till ett enskilt möte. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg, läkarutlåtande eller andra intyg som kan vara relevanta för bedömning av personkretstillhörighet.

Om den sökande är missnöjd med beslutet finns möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Handläggaren hjälper till med detta.

Avgift

Bostad med särskild service innebär att den enskilde kan bli debiterad för boende, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Avgiften beror på typ av boende, tillkommer även kostnader för mat.

Nedan ser du de olika boendena som finns i Askersunds kommun, klicka på bilden för mer information.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2019-11-09