Buller och luftkvalitet

Ljud som vi upplever som störande är ofta oönskat och brukar definieras som buller. Dålig kvalitet på luften är också något som berör de flesta

Askersund, Laxå och Lekeberg har tillsammans bildat en gemensam förvaltning som heter Sydnärkes miljöförvaltning. På deras hemsida hittar du mer information om buller och luftkvalitet.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-06-14