Ny-, till- och ombyggnad
av Närlundaskolan

Närlundaskolan skiss

Etapp 3, ny Idrottshall

Bygglov är nu beviljat för ny idrottshall (hus D på skissen ovan). Den nya hallen kommer byggas med Närlundahallen (hus C) som förlaga, men kommer att ha plats för 300 läktarplatser, dubbelt så många som den befintliga hallen

Schaktningen är påbörjad. Pålning kommer att krävas, eftersom marken på platsen har dålig bärighet. Pålning är planerad att utföras med start vecka 6 och beräknas ta cirka två veckor. Därefter ska plattan gjutas innan stommen till den nya hallen kan levereras vecka 16.

Planen är att den nya hallen ska stå klar i december 2023. Tills vidare är arbetsnamnet för den nya hallen Närlunda Arena, men kommunen planerar att sälja namnrättigheterna.

Etapp 2, start efter påsk -22, beräknas klart årsskiftet -23/24

Sålunda och Närlunda
*Befintliga Sålunda ska renoveras och byggas till - beräknas vara klart till hösten 2023.
*Befintliga Närlundaskolan ska rivas och där den låg ska det anordnas skolgård
- rivningen beräknas börja hösten 2023.

Byggvägar under etapp 2 och 3

Eftersom den befintliga Närlundaskolan ska användas läsåret 2022–23 måste vi med hänsyn till barnens säkerhet anordna tillfälliga byggvägar.
*Byggväg 1 blir i Fågelvägens förlängning
*Byggväg 2 blir i Skyttegatans förlängning - denna väg kommer senare även att fungera som transportväg för gods till den del som idag kallas Sålunda.

Avstängda gång- och cykelbanor

På grund av byggnationerna kommer några gång- och cykelvägar vara avstängda eller dras om.
*Cykel- och gångbanan väster om Sålunda kommer stängas av.
*En tillfällig omdragning av cykel- och gångbana kommer att ske bakom Fågelvägen 10.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2023-01-30