Ny-, till- och ombyggnad
av Närlundaskolan

Närlundaskolan skiss

Den byggnation som nu pågår är byggande av skollokaler samt lokaler för kök, matsal och administration.
*Huskroppen som innehåller skollokaler ska vara färdig till höstterminen 2022.
*Den andra huskroppen som innehåller kök, matsal och administration ska vara klar 1/11 2022.
Ingång till skolverksamhet och Närlundahallen blir då den ordinarie med infart till parkering från Rådmansgatan.

Etapp 2, start efter påsk -22, beräknas klart årsskiftet -23/24

Sålunda och Närlunda
*Befintliga Sålunda ska renoveras och byggas till - beräknas vara klart till hösten 2023.
*Befintliga Närlundaskolan ska rivas och där den låg ska det anordnas skolgård
- rivningen beräknas börja hösten 2023.

Byggvägar under etapp 2 och 3

Eftersom den befintliga Närlundaskolan ska användas läsåret 2022–23 måste vi med hänsyn till barnens säkerhet anordna tillfälliga byggvägar.
*Byggväg 1 blir i Fågelvägens förlängning
*Byggväg 2 blir i Skyttegatans förlängning - denna väg kommer senare även att fungera som transportväg för gods till den del som idag kallas Sålunda.

Avstängda gång- och cykelbanor

På grund av byggnationerna kommer några gång- och cykelvägar vara avstängda eller dras om.
*Cykel- och gångbanan väster om Sålunda kommer stängas av.
*En tillfällig omdragning av cykel- och gångbana kommer att ske bakom Fågelvägen 10.

Ny cykelbana

Det kommer byggas en ny cykel-och gångbana från Rödhakegatan till Morkullevägen. Den kommer byggas på gräsmattan mellan gatan och fastigheterna. Detta för att skapa säker väg till skolan.

Etapp 3, ny Idrottshall

Det är bestämt att det ska bygga en ny idrottshall där det tidigare var tennisbanor men där det de senaste åren varit en plats för skateboardåkare.
*Den exakta storleken ska beslutas på kommunfullmäktige 28/4.
*Entreprenören NCC planerar en byggstart efter semestern 2022 och hallen kommer vara klar under hösten 2023.

För mer information, se nyhetsbrev och pressmeddelanden i spalten till höger.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-04-12