Verkstaden 8 - flerfamiljshus med 32 bostadsrätter byggs 2022-23

Skiss Verkstaden 8

I början av juni 2022 inleds arbetet med att bygga ett flerfamiljshus med 32 bostadsrätter på fastigheten på fastigheten Verkstaden 8 i Västra Strandparken. Byggherre för det nya projektet är Innobo AB. I skrivande stund är 29 av lägenheterna tecknade.

Processen inleds med att Askersunds kommun via entreprenören Loxia utför sanering på fastigheten eftersom föroreningar av mindre omfattning finns i området. Dessa är rester efter industriverksamheten som bedrivits på platsen tidigare och måste tas om hand innan bostäder kan byggas.

Tidplan inledande arbeten

*vecka 23-25 - provtagningar sker

*vecka 25 - området hägnas in med byggstaket

*vecka 26-27 - schaktarbeten utförs

När detta är genomfört kommer Innobo att ta över och inleda byggandet. Byggtiden planeras pågå till december 2023, då inflyttning sker.

Den grusparkering som tillfälligt har funnits på fastigheten tas nu bort och ersätts av bostadshuset och parkering för boende i detta. Den asfalterade parkeringen närmare busstorget kommer delvis att användas som etableringsplats under byggtiden men blir därefter allmän parkering igen.

Vissa förberedelser kan komma att påbörjas redan innan 30 maj. Inblandade entreprenörer kommer att ha tydliga förhållningsorder om att minimera störningarna i närområdet. Störningar kommer dock att finnas och vi hoppas på förståelse för detta.

Mer information

Under tiden saneringen pågår kommer uppdaterad information finnas på denna sida.

När Innobo tar över fastigheten och startar byggnationen kommer information att finnas på www.innobo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Mer information om själva huset finns på www.brfstrandvagskajen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson på Askersunds kommun under saneringen: Stefan Alander, avdelningschef gata/park, telefon: 0583-810 51, e-post: stefan.alander@askersund.se

Kontaktperson på Innobo under byggtiden: Camilla Wiktorsson, kundansvarig, telefon: 072-168 18 65, e-post: camilla.wiktorsson@innobo.se

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2022-05-31