Kemikalier

Särskilda bestämmelser gäller vid bland annat förvaring och användning av kemikalier.

För att nå god kemikaliesäkerhet måste alla berörda skaffa sig kunskap och sprida den, göra goda kemikalieval och hantera kemikalier på ett säkert sätt.

Mer information om detta hittar du på Sydnärkes miljöförvaltnings hemsida.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-06-14