Sanering i Rönneshytta sommaren 2021

Saneringsområdet i Rönneshytta

I slutet av maj inleds saneringsarbetet på allvar i området vid sjön Multen där det tidigare sågverket i Rönnehytta låg. För boende i Rönneshytta med omnejd innebär det i första hand att vissa småvägar och stigar i området kommer att spärras av under tiden arbetet pågår (se länk till karta i spalten till höger).

Marken där sågverket låg är förorenad och det är därför platsen ska saneras. Men det är inte i första hand därför området spärras av. Under tiden saneringen pågår är det ett arbetsområde och inga andra än de som jobbar där ska vistas på platsen. Det här är populära strövområden och stängs av för att inte den som promenerar ska riskera skadas av maskinerna.

Det kommer även bli en ökad tung trafik ut mot riksväg 50 för avfallstransporterna, men i övrigt kommer boende i Rönneshytta inte påverkas mycket av arbetet som pågår under sommarmånaderna. Badplatsen vid Multen ligger på behörigt avstånd från det avspärrade området och berörs inte. Inga arbeten kommer att pågå under perioden mellan vecka 29 och 31.

Askersunds kommun har beviljats 34 miljoner kronor av staten för att sanera området i Rönneshytta, som är nationellt prioriterat. Pengarna söks från Naturvårdsverket och betalas ut av länsstyrelsen till kommunen. Totalt är det cirka 15 000 kubikmeter förorenad sand som ska tas bort. Det är ett ungefär halvmeter tjockt lager som ska avlägsnas och antingen läggas på deponi eller förbrännas som farligt avfall.

Det ska sedan ersättas med fyllnadsmaterial som till stora delar finns på plats redan. Förra året grävdes stora mängder sand bort när ITS i Åsbro skulle göra plats för nytt lager och de massorna ska nu användas i Rönneshytta.

Saneringen väntas ta cirka tre månader och är därmed klar i månadsskiftet augusti/september. Därefter ska riskerna i området vara borta och förhoppningen är att det ska växa skog där igen om några år.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2021-05-17