Grundskola

Skolverket beskriver grundskolan som en tioårig skolform där varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Det är sedan 1 januari 2018 obligatoriskt för barn i Sverige att börja förskoleklass det år de fyller 6 år. 

Varje grundskola

har möjlighet att profilera sig, eller ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Stort lokalt ansvar

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans ägare, den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvar för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs.

Fristående och kommunala skolor

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. Om skolan är kommunal är det kommunen som är huvudman (ägare). På en fristående skola kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående grundskolorna är godkända och inspekteras av Skolinspektionen. De är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala grundskolor.

Betyg i grundskolan

Från höstterminen i årskurs 6 får elever i grundskolan betyg. Betygsskalan går från A-F.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2013-10-25