Bostadsnära skog

Färdtjänst

Kommunen värnar om de trädområden som finns i närheten av bebyggelse och bedriver ett varsamt skogsbruk.

Ibland kommer det in önskemål om nedtagning av träd på kommunens mark, men du bör känna till att i regel gäller stor restriktivitet med nedtagning av friska träd. 

Nu kan du lämna in önskemål via e-tjänst om du vill att kommunen ska fälla eller röja träd på kommunal mark. Handläggningen av önskemålet sker mellan oktober och januari månad. Eventuell avverkning sker mellan januari och mars månad. E-tjänst når du via länk till höger på sidan.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2022-10-24