Sotning

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Kommunen ansvarar för sotningsverksamheten men den enskilde har möjlighet att ansöka om att få rengöra (sota) sin egen anläggning.

Avtal finns med entreprenörer som utför sotning och brandskyddskontroll i respektive kommun. För Askersunds kommun är det Sydnärkesotaren AB som har uppdraget.

Egen sotning

För att du ska få sota ditt eget hus måste du ha godkända teoretiska kunskaper, samt en godkänd brandskyddskontroll av den egna anläggningen, där ett praktiskt prov genomförs. Mer information om detta hittar du hos Nerikes brandkår.

Du kan också läsa mer om sotning och brandskyddskontroll på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2023-02-02