Felanmälan vatten/avlopp

Felanmälan görs alltid på telefon 0583 – 102 22.

Akut avstängning av vattnet

Vattenläckage på den allmänna VA-anläggningen kan uppstå på grund av exempelvis rörbrott eller rostangrepp. Då måste vattnet stängas av direkt. Upptäcker ni en läcka ring alltid felanmälan.

Sker skador på er privata VA-installation, i den egna fastigheten och vattnet inte går att stänga av, ring felanmälan.

Inget vatten eller dåligt tryck

Om det inte kommer vatten i kranen eller trycket är dåligt och det inte beror på fastighetens VA-installation, ring felanmälan.

Vattnet luktar/smakar konstigt eller är missfärgat

Om tappstället inte använts på länge spola under minst 15 minuter. Om inte problemet försvinner ring felanmälan.

Stopp i avloppet

Stopp i avloppet visar sig genom att vatten rinner undan mycket långsamt eller inte alls.

När det uteslutits att stoppet inte är i den egna fastighetens VA-installation, ring felanmälan.

Roterande orange "saftblandare” som lyser vid en avloppspumpstation

Inom kommunen finns flera pumpstationer för avloppsvatten och tryckstegringspumpar för dricksvatten som inte är anslutet till det centrala övervakningssystemet.

När en på utsidan placerad saftblandare börjar lysa och rotera är det ett larm på att anläggningen inte fungerar som den ska. Hjälp oss att ringa felanmälan om du ser en roterande saftblandare.

Källaröversvämning

Om vatten kommer bakvägen genom golvbrunnar eller toalettstolar i samband med kraftigt regn, ring felanmälan. Mer information se separat sida om källaröversvämning.


Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2019-12-12