Allmän information VA

Vatten är världens viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi behöver vatten varje dag – friskt, rent vatten.

För att tillgodose vattenbehoven och värna om människors hälsa och miljö har Askersunds kommuns VA-avdelning ansvaret för att leverera vatten varje dag, 24 timmar om dygnet – året runt. Vi tar hand om och renar avloppsvatten på ett effektivt och bra sätt för miljön.

VA-verksamheten inom Tekniska förvaltningen ansvarar och sköter drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och huvudledningar i ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten tillhörande den allmänna VA-anläggning i Askersunds kommun.

Fakta om vårt vatten i Askersunds kommun

I vårt dokument "Fakta om vårt vatten", kan du läsa mer om våra vattenverk, provtagningar samt få information om vattnets hårdhet i den ort du bor.

Tömningsstation för husbilar

Tömningsstation för husbilar finns vid reningsverket på Hagavägen 14 i Askersund.
Tömningstationen är öppen 15 april - 31 oktober.

 

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2022-05-16