Planerade VA-arbeten

Under den här rubriken redovisas planerade VA-arbeten som kommer att påverka allmänheten genom tex. trafikomläggningar och driftstörningar i dricksvattenleveransen. Information uppdateras kontinuerligt under det att VA-arbetet pågår.

Inventering av dagvattenanslutningar i Olshammar, vecka 37-41

Viktig information om arbete med dagvatten-anslutningar i ert område!

Vecka 37-41

Pollex AB kommer på uppdrag av Askersunds kommun att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Er fastighet kommer att beröras och entreprenören kommer även att beträda er tomtmark ett flertal gånger.

Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

  • Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder.

OBS! Inventeringen sker helt kostnadsfritt för fastighetsägaren.

Ytterligare information om arbetet lämnas av:

Johan Westlund.................................................................... Tel. 0705-98 30 88

Pär Hummerhielm................................................................ Tel. 0705-98 30 47


Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2022-09-09