Ansökan om nya vattenskyddsområden i Åsbro, Mariedamm och Ekershyttan

Vy från Mariedamm

Askersunds kommun planerar att lämna in ansökan om nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Åsbro, Mariedamm och Ekershyttan. Askersunds kommun har skickat ut brev till de fastighetsägare som kan komma att beröras av skyddsområdena och de bestämmelser som kommer att gälla. Breven finns även publicerade på denna sida i spalten till höger, tillsammans med underlagen om de tre vattenskyddsområdena från konsulten Sweco.

Askersunds kommun vill därför ge fastighetsägare möjlighet att i ett tidigt skede komma med frågor och synpunkter på förslaget till det nya vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna.

Underlagen finns även som fysiska exemplar i receptionen på Rådhuset i Askersund mellan den 25/10 – 20/11 2022. Askersunds kommun ser gärna att berörda fastighetsägare tar del av förslaget och återkommer med synpunkter. Synpunkterna som kommer in behandlas innan kommunen lämnar förslaget till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer därefter att fastställa vattenskyddsområdets avgränsning och tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Länsstyrelsen ska enligt lag inhämta synpunkter från bland annat berörda fastighetsägare innan fastställandet. Detta görs genom ett formellt samråd, som kommer att hållas senare i processen, där fastighetsägare alltså får möjlighet att komma med synpunkter vid ytterligare ett tillfälle.

Synpunkter kan lämnas via e-tjänst (se länk till höger) eller via e-post eller post. Läs mer om hur det går till i följebrevet för respektive område.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2022-11-03