Ansökan om nya vattenskyddsområden i Åsbro, Mariedamm och Ekershyttan

Vy från Mariedamm

Askersunds kommun planerar att lämna in ansökan om nya vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Åsbro, Mariedamm och Ekershyttan. Underlagen om de tre vattenskyddsområdena från konsulten Sweco finns i spalten till höger.

Askersunds gav fastighetsägare möjlighet att i ett tidigt skede komma med frågor och synpunkter på förslaget till det nya vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna.

Synpunkterna som kommit in behandlas innan kommunen lämnar förslaget till länsstyrelsen.

Samrådet för denna gång avslutades den 20 november 2022. Det kommer finnas ytterligare en möjlighet för fastighetsägare att lämna synpunkter vid nästa samråd, som sker när ansökan om bildandet av vattenskyddsområde lämnas in till länsstyrelsen.

Sidansvarig: Britt Lindblom |

Uppdaterad: 2022-12-08