Justerat protokoll för socialnämndens sammanträde

Sammanträdesdaum:
16 april 2024
Instans:
Socialnämnden
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
23 april 2024 till och med 14 maj 2024