Justerat protokoll för barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Sammanträdesdaum:
17 april 2024
Instans:
Barn- och utbildningsnämnden
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
24 april 2024 till och med 15 maj 2024