Justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde


Sammanträdesdaum:
22 april 2024
Instans:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
26 april 2024 till och med 17 maj 2024