Justerat protokoll för kommunfullmäktiges sammanträde

Sammanträdesdaum:
29 april 2024
Instans:
Kommunfullmäktige
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
6 maj 2024 till och med 27 maj 2024