Justerat protokoll för socialnämndens arbetsutskotts sammanträde

Sammanträdesdaum:
7 maj 2024
Instans:
Socialnämndens arbetsutskott
Typ av anslag:
Justerat protokoll
Överklagandetid:
8 maj 2024 till och med 29 maj 2024