Meddelande om antagande av upphävande av detaljplan för Rönneshytta 5:12, 1:64, 1:65 m.fl.

Kommunfullmäktige i Askersunds kommun antog 2024-04-29 (§ 49) upphävande av del av detaljplan för Rönneshytta 5:12, 1:64, 1:65 m.fl. Askersunds kommun, Örebro län. När en detaljplan har antagits kan beslutet överklagas av sakägare. Överklagar gör du genom en skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen. Skrivelsen ska lämnas till kommunen senast 2024-05-27.

Sammanträdesdaum:
29 april 2024
Instans:
Kommunfullmäktige
Typ av anslag:
Tillkännagivande
Nedladdningsbart protokoll/handling:
Meddelande om antagande av upphävande av del av detaljplan för Rönneshytta 512, 164, 165 m.fl.(89015).pdf Pdf, 63.4 kB, öppnas i nytt fönster.